یاشیل میشو در سومین همایش سالانه خود که به میزبانی اعضای این گروه در تهران برگزارخواهد

 شد چشم به راه قدم های خضروار عزیزانش است که عطر وجودشان را با شمیم گل ها و

 ریاحینش درهم آمیخته مشام جان ها را به نوازش در آورد. مادر طبیعت میشوداغ بی صبرانه منتظر

 فرزندان باوفایش است  که آنها را عاشقانه در آغوش کشد و مادرانه از رنج ها و امیدهایش در

 گوششان نجوا کند.

 

وعده دیدار: روز جمعه 1393/7/25

 

تهران - اتوبان شهید حکیم - پارک پردیسان -  سازمان حفاظت محیط زیست - سالن بین المللی

 

 محیط زیست

 

ساعت شروع:16/30

عباس عادلی نیا

مسئول گروه یاشیل میشو

 

 

سومین همایش تهران

سه شنبه 22 مهر 1393  محیط زیست