درگذشت نابهنگام هنرمند جوان و محبوب "مرتضی پاشایی" را به جامعه هنری و هموطنان هنر و هنرمنددوست تسلیت عرض نموده و آمرزش روح آنمرحوم را از درگاه ایزد منان خواهانیم.
روحش شاد