آب دریاچه ارومیه نیم متر بالا آمد

جامعه > محیط زیست -
ایرنا نوشت:

مدیر مطالعات پایه منابع آبی شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی گفت: تراز دریاچه ارومیه تا پایان روز گذشته (یکشنبه) 47 سانتیمتر نسبت به ابتدای سال آبی جاری افزایش یافته است.


مهرنگ دوستی رضایی گفت: تا پایان روز گذشته، تراز آبی دریاچه ارومیه به 1270.62 متر رسیده است و این در حالی است که این رقم در ابتدای سال آبی جاری، 1270.15 متر بود.

او گفت: تراز آبی دریاچه ارومیه در زمان مشابه سال گذشته نیز 1270.55 متر بود و امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته با افزایش هفت سانتیمتری تراز مواجه هستیم.

او گفت: امیدواریم با ادامه روند کنونی شاهد افزایش سطح تراز دریاچه ارومیه در سال آبی جاری باشیم.

مدیر مطالعات پایه منابع آبی شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی در خصوص میزان بارندگی های استان نیز گفت: در سال آبی جاری، 208 میلیمتر بارش در استان داشته ایم که این رقم 88 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته و 61 درصد نسبت به میانگین درازمدت بیشتر است.

دوستی رضایی گفت: در مدت مشابه سال آبی گذشته 111 میلیمتر و در میانگین دراز مدت 129 میلیمتر بارش در آذربایجان غربی به ثبت رسیده بود.

سال آبی از ابتدای مهرماه هر سال آغاز می شود و تا پایان شهریور ماه سال آینده ادامه می یابد.

روند خشک شدن دریاچه ارومیه از 18 سال گذشته آغاز شده و امسال از معدود سالهایی در این مدت است که تراز آب نسبت به سال پیش از آن با افزایش مواجه است.

در حال حاضر حجم آب دریاچه ارومیه به حدود دو میلیارد متر مکعب رسیده و این در حالی است که در تراز اکولوژیک، حجم آب این دریاچه باید به حدود 14 میلیارد مترمکعب برسد.

تراز اکولوژیک دریاچه ارومیه نیز حدود 1274.1 متر است که در حال حاضر، کسری حدود سه و نیم متری نسبت به این تراز در دریاچه وجود دارد.