ستاره شناسان آمریکایی دوردست ترین کهکشان به زمین را در کیهان شناسایی کردند.

به گزارش عصر ایران به نقل از وب سایت " engadget " فاصله این کهکشان تازه کشف شده  با زمین 13 میلیارد سال نوری است.

این کهکشان جدید که " 1-EGS-zs8" نام دارد ، توسط گروهی از دانشمندان دانشگاه "ییل" نیویورک و دانشگاه " سانتا کروز " در ایالت کالیفرنیا آمریکا کشف شده است.

فاصله 13 میلیارد سال نوری این کهکشان با زمین به این معنا است که این کهکشان 800 میلیون سال پس از انفجار بزرگ که منشا وجود کیهان بوده است، به وجود آمده است.

 کهکشان تازه کشف شده در زمان 5 درصد نخست  از عمر شکل گیری کیهان به وجود آمده است. تصویر زیر را که توسط ناسا منتشر شده، این کهکشان را نشان می دهد.