استان‌ها > آذربایجان غربی - ترازسطح آب دریاچه ارومیه در تاریخ سیزدهم تیر ماه سال جاری برابر 1270/4 بوده که نسبت به سال گذشته جهار سانتی متر کاهش نشان می دهد.

به گزارش خبرآنلاین آذربایجان غربی و به نقل از جوان پرس ، ترازسطح آب دریاچه ارومیه در تاریخ سیزدهم تیر ماه سال جاری برابر ۱۲۷۰/۴ بوده که نسبت به سال گذشته جهار سانتی متر کاهش نشان می دهد.بررسی نرخ کاهش سطح آب دریاچه در سالهای گذشته، نشان از کاهش سرعت پایین آمدن سطح تراز دریاچه نسبت به سالهای گذشته دارد . این کاهش در سه سال گذشته به ترتیب -۴۲ ، -۲۰ و -۳۷ بوده است . تراز اکولوژیک سطح آب دریاچه ۱۲۷۴٫۱۰ متر می باشد.

دریاچه ارومیه