باکتری‌های نفت خوار،راهکاری برای مهار لکه‌های نفتی

علی ابوالحسنی مدیرعامل شركت زیست فناوران صنعت و محیط روزسه شنبه در گفت و گو با خبرنگارعلمی ایرنا افزود:این محصول از بیوسورفكتانت های میكروبی- باكتریایی طبیعی و بومی ایران تولید شده و قادر است علاوه بر مهارلكه های نفتی مانع تاثیر لكه های نفتی بر سواحل و روند تجزیه بیولوژیكی تركیبات نفتی را در دریا تسریع می كند.

وی بیان كرد:این محصول نمونه داخلی ندارد، اما نمونه خارجی آن توسط شركتهای آمریكایی تولید می شود،ازاین محصول نمونه هایی كه اكثرا پایه شیمیایی داشته دردنیا وجود دارد كه می تواند آثار نامطلوبی برمحیط داشته باشند.

ابوالحسنی افزود: محصول تولید شده در ایران پایه بیولوژیكی و باكتریایی دارد، این محصول از باكتری های طبیعی و بومی مناطق جنوبی ایران تهیه شده است، وقتی لكه نفتی در دریا ایجاد می شود با افشانه كردن مخلوط این محصول با آب برروی لكه نفتی ، اثرپراكندگی آن به سرعت نشان داده خواهد شد.

وی بیان كرد: زمانی كه ماده به لكه نفتی افشانه می شود، خاصیت چسبندگی نفت وبه ویژه تاثیر نامطلوبی كه بر روی سواحل خواهد گذاشت جلوگیری می شود.

وی با اشاره به اینكه این محصول از باكتری های طبیعی آب دریا تهیه شده است، افزود: محصولات شیمیایی كه به لكه نفتی زده می شود پروسه تجزیه طبیعی نفت در محیط دریا را خیلی كند می كند در صورتی كه در این محصول نه تنها كند نمی كند بلكه عمل تجزیه و امحاء مواد نفتی را در آب دریا را تسریع می كند.

ابوالحسنی با اشاره به اینكه زمان استفاده از این محصول بلافاصله بعد از ریزش نفت در دریا توصیه می شود، گفت: تاییدیه محیط زیستی از معاونت پژوهشی سازمان محیط زیست برای این محصول گرفته شده و درحال حاضر سعی داریم تاییدیه بین المللی برای این محصول نیز گرفته شود زیرا به كار گرفتن این محصول در آب های آزاد نیازمند داشتن تاییدیه بین المللی است.

این محقق ادامه داد: دراین پروژه نمونه آزمایشگاهی این محصول ساخته شده است و اكنون درحال اجرای پروژه تولید نیمه صنعتی محصول با كمك مدیریت پژوهش توسعه شركت پایانه های نفتی ایران هستیم.

این محصول درپانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست كه در اسفند 94 برپا شد، درمعرض دید بازدید كنندگان قرار گرفته شد

منبع :