دانش > نجوم - ایرنا نوشت: ستاره شناسان معتقدند سیاره ای شبیه به زمین کشف کرده اند که به دور ستاره ای در فاصله 16 سال نوری از ما می چرخد.

ین جهان اسرار آمیز در اطراف ستاره GJ 832 كه دو سیاره فراخورشیدی دیگر نیز دارد، كشف شده است.
دانشمندان می گویند سیاره سوم احتمالا در 'منطقه گولدیلاك' (یا قابل سكونت) این ستاره قرار دارد و جرم آن یك تا 15 برابر زمین است كه این موضوع احتمال قابل سكونت بودن این سیاره را نشان می دهد.
GJ 832 یك ستاره كوتوله قرمز با جرمی حدود نصف خورشید است و دو سیاره فراخورشیدی به نام های Gliese 832b و Gliese 832c دارد.
از میان این دو سیاره فراخورشیدی، Gliese 832b بزرگتر است و پهن ترین مدار را دارد. این سیاره در 3.53 AU (واحد نجومی ) از ستاره میزبان خود قرار دارد. جرم این سیاره حدود 60 درصد جرم سیاره مشتری است.
در عین حال، Gliese 832c یك 'ابر زمین' است و جرم آن تقریبا پنج برابر بیشتر از زمین است.


محققان در زمان كشف این سیاره در سال 2014 اعلام كردند كه Gliese 832c نسبت به سیاره های كشف شده، بیشترین شباهت را به زمین دارد و حتی ممكن است دمایی شبیه زمین داشته باشد البته همراه با تغییرات فصلی زیاد.
آنها افزودند كه این سیاره فراخورشیدی در 'منطقه قابل سكونت' ستاره Gliese 832 قرار دارد؛ محدوده مسافتی كه اجازه می دهد آب مایع بر سطح یك جهان وجود داشته باشد.
اما محققان اكنون معتقدند كه این سیاره بیشتر احتمال دارد كه یك 'Venus 2.0' با یك جو غلیظ باشد و سیاره سوم ممكن است میان این دو قرار داشته باشد و احتمالا بسیار بیشتر از Gliese 832c شبیه زمین باشد.
محققان با مطالعه طیف الكترومغناطیسی ستاره GJ 832 در صدد كشف اجرامی برآمدند كه به دور این كوتوله قرمز می چرخند.
سیاره سوم كه هنوز نامی برای آن مشخص نشده است، در مداری میان 0.25 تا 2.0 AU (واحد نجومی) از این ستاره قرار دارد و جرمی یك تا 15 برابر جرم زمین دارد.
این سیاره احتمالا ابر زمین خواهد بود و در منطقه قابل سكونت این ستاره یعنی جایی قرار دارد كه حیات بیگانه می تواند وجود داشته باشد.