درگذشت این استاد فرهیخته و انسان والا را که ضایعه جبران ناپذیری بر محیط های علمی و جامعه زمین شناسی است را به خانواده محترم ایشان و جامعه علمی کشور تسلیت عرض می نمایم.

تاریخ تولد:   7/11/1334
محل تولد:  تبریز
وفات: 2/05/1395
سوابق تحصیلات عالی
کارشناسی: زمین شناسی دانشگاه تبریز (1358)
کارشناسی ارشد: زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک  دانشگاه ولنگنگ – استرالیا (1372)
دکترای تخصصی: زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک دانشگاه ولنگنگ – استرالیا (1376)
سوابق شغلی
کارشناس زمین شناسی، سازمان زمین شناسی ، از سال 1361 تا 1376
هیئت علمی، دانشگاه تربیت مدرس، از سال 1376 تاکنون