محدوده معدنی روی، سرب و مس  در حاشیه جاده ترانزیت یزد به کرمان و بندرعباس با گواهی کشف آماده واگذاری یا مشارکت می باشد.



مشخصات و مزایا
- حاوی بیش از یک میلیون و دویست هزار تن ذخیره قطعی
- کانسنگ حاوی روی، سرب، مس و نقره
- عمق ماده معدنی از سطح تا حداکثر 120 متر
- با فاصله تنها صد متر از بر جاده ترانزیت
- فاصله از نزدیکترین شهر 4 کیلومتر
- فاصله با خطوط انتقال برق فشار قوی کمتر از 2 کیلومتر