پیش از کشف فسیل انسانی جدید در آفریقای جنوبی، قدیمی ترین نشانه سرطان در یک فسیل انسانی کشف شده به 120 هزار سال قبل می رسید.
با کشف جدید یک فسیل انسانی با قدمت 1.7 میلیون سال ، قدیمی ترین نمونه فسیل یک بیمار سرطانی پیدا شد.

به گزارش عصر ایران به نقل از سی ان ان ، بر اساس گزارش اخیر " نشریه علمی آفریقای جنوبی" یک فسیل انسانی متعلق به 1.6 تا 1.8 میلیون سال پیش در غار معروف " اسوارت کرانس" در نزدیکی شهر ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی کشف شده است.


از غار "استوارت کرانس" به دلیل کشف فسیل های متعدد به عنوان " مهد بشر" یاد می شود. نام این غار به دلیل اهمیت کشفیات فسیلی - انسانی انجام شده از درون آن، در فهرست میراث جهانی سازمان یونسکو است.

این فسیل یک فرد مذکر بوده که سن او هنگام مرگ  حدود 12 تا 13 سال بوده است.

در بررسی های انجام شده از سوی دانشمندان ، در استخوان انگشت پای این فسیل کشف شده نشانه های  یک تومور سرطانی- استخوانی کشنده به نام " استئو سارکوم" کشف شده است که به احتمال فراوان دلیل اصلی مرگ این فرد مذکر بوده است.

از این فسیل جدید به عنوان قدیمی ترین نشانه وجود سرطان در نسل بشر نام برده می شود.

گفتنی است پیشتر قدیمی ترین نشانه تومور سرطانی در فسیل های انسانی کشف شده متعلق به 120 هزار سال پیش بوده است که کشف این فسیل جدید نشانه وجود سرطان در نسل بشر را به صدها هزار سال پیش باز می گرداند.

"ادوارد اودس" یکی از اعضای تیم تحقیق فسیل کشف شده و استاد دانشگاه "ویتواترسراند" آفریقای جنوبی درباره کشف جدید گفت: "انسان ها معتقدند شیوع سرطان با رشد و توسعه شیوه زندگی مدرن بشر در ارتباط است. اما کشف جدید خلاف این مساله را اثبات می کند و نشان می دهد بیماری سرطان به نوعی همزاد با بشر است."

گفتنی است اعضای تیم تحقیق بر این اطمینان نیستند که علت اصلی مرگ این فسیل مذکر تومور سرطانی او یوده باشد اما مطمئن هستند که این تومور برای این "فرد ما قبل تاریخ" بسیار دردناک بوده و مانع حرکت درست و دویدن او بوده است و به همین خاطر و به دلیل ایجاد اختلال در زندگی روزانه او، ممکن است مرگ او حتی اگر به دلیل تبعات مستقیم تومور سرطانی نبوده باشد، در اثر عدم توانایی فرار او از حیوانات وحشی طبیعت اطرافش بوده باشد.

فسیل کشف شده
 فسیل کشف شده
محوطه فسیل کشف شده
محوطه فسیل کشف شده
موقعیت جغرافیایی منطقه فسیل خیز آفریقا روی نقشه
موقعیت جغرافیایی منطقه فسیل خیز آفریقا روی نقشه