استان‌ها > آذربایجان غربی - ترازسطح آب دریاچه ارومیه در تاریخ سیزدهم تیر ماه سال جاری برابر 1270/4 بوده که نسبت به سال گذشته جهار سانتی متر کاهش نشان می دهد.


ادامه مطلب