عصر ایران - خبرگزاری‌ای اف پی این ویدیو از تصاویر ضبط شده توسط فضاپیمای نیو هاریزونز یا افق‌های نو را منتشر کرده است. این خبرگزاری نوشته این فضاپیما به زودی بیشترین فاصله‌ای که یک شی ساخته دست بشر توانسته از زمین پیدا کند را در می‌نوردد و یک و شش دهم میلیارد کیلومتر فراتر از پلوتو می‌رود.
00:0000:42